Μολυσματικές ασθένειες

Μελέτη αποκαλύπτει πρόσθετους παράγοντες κινδύνου για σοβαρό COVID-19 ή θάνατο

Η ηλικία, το αρσενικό φύλο, η παχυσαρκία και οι υποκείμενες ασθένειες αποτελούν παράγοντες κινδύνου για σοβαρή ασθένεια από Covid-19 ή ακόμα και θάνατο, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη μελέτη παρατήρησης που δημοσιεύθηκε μέχρι σήμερα από το The BMJ.

Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής ασθένειας από Covid-19 ή έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου;

Ο κίνδυνος θανάτου αυξάνεται στους άνδρες άνω των 50 ετών που πάσχουν από παχυσαρκία ή κάποια υποκείμενη καρδιακή, πνευμονική, ηπατική και νεφρική νόσο.

Η συγκεκριμένη μελέτη, ως η μεγαλύτερη μελέτη παρατήρησης που έχει αναφερθεί σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι σήμερα, παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα χαρακτηριστικά των ασθενών που νοσηλεύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο με Covid-19 και τα αποτελέσματα της ασθένειας τους.

Η μελέτη, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη αναμένεται να συμπεριλάβει πάνω από 43.000 ασθενείς και τα ευρήματα της θα βοηθήσουν τους επαγγελματίες υγείας να μάθουν περισσότερα για το πώς εξελίσσεται η ασθένεια.

Σημειώνεται ότι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στη Κίνα, μέχρι σήμερα, διαπίστωσαν διάφορους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με σοβαρή ασθένεια Covid-19, ωστόσο δεν υπάρχουν μελέτες που να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα των ασθενών με σοβαρή Covid-19, οι οποίοι έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία της Ευρώπης. Έτσι, για να αντιμετωπιστεί αυτό το ερευνητικό κενό, μια ομάδα ερευνητών από το Ηνωμένο Βασίλειο ανέλυσαν δεδομένα από 20.133 ασθενείς με Covid-19, οι οποίοι εισήχθησαν σε 208 νοσοκομεία της Αγγλίας, της Ουαλίας και της Σκωτίας, μεταξύ 6 Φεβρουαρίου και 19 Απριλίου 2020. Σημειώνεται, ότι αυτό το ποσοστό αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο όλων των ασθενών που εισήχθησαν στο νοσοκομείο με Covid-19, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η μελέτη διαπίστωσε ότι η μέση ηλικία των ασθενών που εισήχθησαν στο νοσοκομείο ήταν 73 ετών και οι περισσότεροι ήταν άνδρες (12.068, 60%), ενώ οι γυναίκες ήταν πολύ λιγότερες (8.065, 40%).

Εκτός από την μεγάλη ηλικία και την υποκείμενη καρδιακή, πνευμονική, ηπατική και νεφρική νόσο, οι παράγοντες δηλαδή που είναι ήδη γνωστό ότι προκαλούν κακή έκβαση της ασθένειας, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η παχυσαρκία και το φύλο αποτελούσαν επίσης βασικούς παράγοντες που σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου και σοβαρής ασθένειας.

Διευκρινίζουμε ότι την στιγμή που δημοσιεύτηκε αυτή η μελέτη, λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο (26%) όλων των ασθενών με Covid-19 είχαν πεθάνει, το 54% ανάρρωσε και βγήκε από το νοσοκομείο, ενώ το ένα τρίτο (34%) παρέμενε στο νοσοκομείο. Επιπρόσθετα, για τα άτομα που χρειάστηκαν μηχανική υποστήριξη κατά τη νοσήλια τους, τα αποτελέσματα ήταν χειρότερα. Συγκεκριμένα, το 37% είχε πεθάνει, το 17% ανάρρωσε και βγήκε από το νοσοκομείο και το 46% παρέμενε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι παράγοντες κινδύνου που διαπιστώθηκαν από αυτή τη μελέτη αντικατοπτρίζουν σε γενικές γραμμές τους παράγοντες κινδύνου που αναφέρονται παγκοσμίως, ωστόσο, η παχυσαρκία αποτελεί έναν προσθετό παράγοντα κινδύνου, ο οποίος δεν αναφέρθηκε στις μελέτες της Κίνας. Οι ερευνητές, αποδίδουν στην μειωμένη λειτουργία των πνευμόνων και τη φλεγμονή που σχετίζεται με την παχυσαρκία, αυτόν τον αυξημένο κίνδυνο σοβαρής ασθένειας.

Συμπερασματικά

Αυτή η μελέτη, είναι μελέτη παρατήρησης, οπότε δεν μπορεί να διαπιστώσει την αιτία, ενώ οι ερευνητές επισημαίνουν και ορισμένους περιορισμούς, που θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει τα αποτελέσματα τους. Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη μελέτη του είδους της, που πραγματοποιήθηκε εκτός της Κίνας και δείχνει σαφώς ότι η σοβαρή ασθένεια Covid-19, οδηγεί σε παρατεταμένη παραμονή στο νοσοκομείο και σε υψηλό ποσοστό θνησιμότητας, για άτομα που χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου. Επιπρόσθετα, καταδεικνύει την σημασία του προγραμματισμού νέων μελετών, αλλά και τη σημαντικότητα της συλλογής δεδομένων κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας.

+ 3 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Age, male sex, obesity, and underlying illness risk factors for severe COVID-19 or death https://medicalxpress.com/news/2020-05-age-male-sex-obesity-underlying.html

Coronavirus (COVID-19) https://medicalxpress.com/coronavirus/

Features of 20 133 UK patients in hospital with covid-19 using the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol: prospective observational cohort study https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1985