1Καταρράκτης

Τι είναι ο καταρράκτης; Ο καταρράκτης είναι μία πυκνή, νεφελώδης περιοχή που σχηματίζεται στο φακό του οφθαλμού. Η πάθηση ξεκινά όταν πρωτεΐνες στο μάτι σχηματίζουν συσσωματώματα που αποτρέπουν τους φακούς …

2Εκφύλιση ωχράς κηλίδας

Τι είναι η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας; Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας είναι μία κοινή οφθαλμολογική πάθηση που προκαλεί απώλεια κεντρικής όρασης. Η κεντρική όραση είναι αυτό που βλέπετε όταν …

3Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Τι είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια; Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι μία πάθηση που εκδηλώνεται ως αποτέλεσμα της βλάβης των αιμοφόρων αγγείων του αμφιβληστροειδούς χιτώνα στα άτομα με διαβήτη. Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια …

4Γλαύκωμα

Τι είναι το γλαύκωμα; Το γλαύκωμα είναι μία πάθηση των οφθαλμών που προκαλεί βλάβη στο οπτικό νεύρο. Το οπτικό νεύρο μεταφέρει τις οπτικές πληροφορίες από τα μάτια στον εγκέφαλο. Το …

5Οπτική νευρίτιδα

Τι είναι η οπτική νευρίτιδα; Το οπτικό νεύρο μεταφέρει οπτικές πληροφορίες από τον οφθαλμό στον εγκέφαλο. Η οπτική νευρίτιδα (ON) είναι η φλεγμονή του οπτικού νεύρου. Η οπτική νευρίτιδα μπορεί …

σαρκοείδωση

6Σαρκοείδωση

Τι είναι η σαρκοείδωση; Η σαρκοείδωση είναι μια φλεγμονώδης νόσος στην οποία κοκκιώματα, ή συσσωματώματα φλεγμονωδών κυττάρων, σχηματίζονται σε διάφορα όργανα. Αυτό προκαλεί φλεγμονή στα όργανα. Η σαρκοείδωση μπορεί να …