Ορθοπαιδικά

Τι μπορώ να κάνω για το σύνδρομο μυοπεριτονιακού πόνου (μυϊκός πόνος);

Το σύνδρομο μυοπεριτονιακού πόνου (MPS) είναι ένας επίσημος τρόπος για να περιγράψει τον μυϊκό πόνο. Αναφέρεται σε πόνο και φλεγμονή στους μαλακούς ιστούς του σώματος. Το Σ.Μ.Π. είναι μια χρόνια πάθηση που επηρεάζει την περιτονία (συνδετικός ιστός που καλύπτει τους μύες). Μπορεί να αφορά είτε έναν μεμονωμένο μυ είτε μια ομάδα μυών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η περιοχή όπου το άτομο βιώνει τον πόνο μπορεί να μην είναι η περιοχή όπου βρίσκεται η μυοπεριτονιακή πηγή πόνου. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το πραγματικό σημείο του τραυματισμού ή της καταπόνησης προτρέπει την ανάπτυξη ενός σημείου πυροδότησης που με τη σειρά του προκαλεί πόνο σε άλλες περιοχές. Η κατάσταση αυτή είναι γνωστή ως αναφερόμενος πόνος.

Τι προκαλεί τον μυοπεριτονιακό πόνο;

Ο μυοπεριτονιακός πόνος μπορεί να αναπτυχθεί από έναν μυϊκό τραυματισμό ή από υπερβολική καταπόνηση ενός συγκεκριμένου μυός ή μυϊκής ομάδας, συνδέσμου ή τένοντα. Άλλες αιτίες περιλαμβάνουν:

 1. Τραυματισμό των μυϊκών ινών
 2. Επαναλαμβανόμενες κινήσεις
 3. Έλλειψη δραστηριότητας (όπως το να έχετε ένα σπασμένο χέρι σε νάρθηκα)

Ποια είναι τα συμπτώματα του μυοπεριτονιακού πόνου;

Τα συμπτώματα του μυοπεριτονιακού πόνου συνήθως περιλαμβάνουν μυϊκό πόνο με συγκεκριμένα σημεία “πυροδότησης” ή “ευαισθησίας”. Ο πόνος μπορεί να επιδεινωθεί με τη δραστηριότητα ή το άγχος. Εκτός από τον τοπικό ή περιφερειακό πόνο που σχετίζεται με το σύνδρομο μυοπεριτονιακού πόνου, τα άτομα με τη διαταραχή μπορεί επίσης να υποφέρουν από κατάθλιψη, κόπωση και διαταραχές της συμπεριφοράς.

Πώς διαγιγνώσκεται ο μυοπεριτονιακός πόνος;

Τα σημεία πυροδότησης μπορούν να αναγνωριστούν από τον πόνο που προκύπτει όταν ασκείται πίεση σε μια συγκεκριμένη περιοχή του σώματος ενός ατόμου. Κατά τη διάγνωση του συνδρόμου μυοπεριτονιακού πόνου, μπορούν να διακριθούν δύο τύποι σημείων πυροδότησης:

 1. Ένα ενεργό σημείο πυροδότησης (trigger point) είναι μια περιοχή ακραίας ευαισθησίας που βρίσκεται συνήθως εντός του σκελετικού μυός και η οποία συνδέεται με τοπικό ή περιφερειακό πόνο.
 2. Ένα λανθάνον σημείο πυροδότησης είναι μια αδρανής (ανενεργή) περιοχή που έχει τη δυνατότητα να δράσει σαν σημείο πυροδότησης. Μπορεί να προκαλέσει μυϊκή αδυναμία ή περιορισμό της κίνησης.

Πώς αντιμετωπίζεται ο μυοπεριτονιακός πόνος;

Φάρμακα όπως μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, ακεταμινοφαίνη ή οπιοειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία του μυοπεριτονιακού πόνου. Μερικές φορές χρησιμοποιούνται επίσης φάρμακα για τον ύπνο, την κατάθλιψη ή τον μυϊκό σπασμό.

Οι μη φαρμακευτικές θεραπείες για τον μυοπεριτονιακό πόνο μπορεί να περιλαμβάνουν:

Υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στη θεραπεία των μυοπεριτονιακών σημείων πυροδότησης. Υπάρχουν μη επεμβατικές τεχνικές, όπως ο θεραπευτικός υπέρηχος, η θεραπεία με λέιζερ χαμηλής έντασης, η διαδερμική ηλεκτρική νευρική διέγερση (TENS), και διάφορες άλλες τεχνικές φυσικοθεραπείας και χειροπρακτικής, όπως:

 1. Θεραπεία μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης
 2. Τεχνικές διάτασης (π.χ. σπρέι και διάταση): Αυτή η θεραπεία περιλαμβάνει ψεκασμό του μυός και του σημείου ενεργοποίησης με ένα ψυκτικό και στη συνέχεια αργή διάταση του μυός.
 3. Μετα-ισομετρική χαλάρωση
 4. Απελευθέρωση σημείων πίεσης
 5. Τεχνικές μυϊκής ενεργοποίησης
 6. Θεραπευτική μάλλαξη

Σε μια πρόσφατη μελέτη, οι Bron et al. διεξήγαγαν μια ελεγχόμενη δοκιμή στη θεραπεία των μυοπεριτονιακών σημείων πυροδότησης σε ασθενείς με πόνο στον ώμο. Αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν μόνο τεχνικές κινητοποίησης μαλακών μορίων που συνδέονται με ασκήσεις στο σπίτι και εργονομικές συστάσεις. Μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας υπήρξε στατιστικά σημαντική βελτίωση στην ομάδα παρέμβασης σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Άλλες μέθοδοι αντιμετώπισης του μυοπεριτονιακού πόνου

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν διαφορετικές επεμβατικές τεχνικές που έχουν κοινό στόχο: την αδρανοποίηση ενός ενεργού τόπου σε ένα κεντρικό σημείο πυροδότησης με μια βελόνα.

Υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι:

 1. Βελονισμός
 2. Ενέσεις με αναισθητικό
 3. Έγχυση βοτουλινικής τοξίνης Α

Σε ορισμένες χρόνιες περιπτώσεις μυοπεριτονιακού πόνου, απαιτούνται συνδυασμοί φυσικοθεραπείας, θεραπείας μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης, ενέσεων σημείων πυροδότησης ή θεραπευτική μάλαξη.


+ 3 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Myofascial Pain Syndrome: A Treatment Review https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40122-013-0006-y

Myofascial Pain Syndrome https://www.ninds.nih.gov/

Bron et al.: Treatment of myofascial trigger points in patients with chronic shoulder pain: a randomized, controlled trial. BMC Medicine 2011 9:8 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21261971/