1Ανεπάρκεια χαλκού

Τι είναι η ανεπάρκεια χαλκού; Ο χαλκός είναι περισσότερο από ένα μέταλλο για τα καλώδια. Είναι παρών στο σώμα σε μικρές ποσότητες και βοηθά στην πραγματοποίηση βασικών σωματικών λειτουργιών στον …

2Διαταραχές κυττάρων του αίματος

Τι είναι οι διαταραχές κυττάρων του αίματος; Μία διαταραχή κυττάρων του αίματος είναι μία πάθηση όπου υπάρχει πρόβλημα στα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια ή τα αιμοπετάλια. Και οι τρεις …

3Πανκυτταροπενία

Τι είναι η πανκυτταροπενία; Η πανκυτταροπενία είναι μία πάθηση στην οποία ένα άτομο έχει χαμηλό αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων, λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων. Καθένας από τους εν λόγω τύπους κυττάρων του …

4Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Τι είναι η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια; Οι νεφροί είναι υπεύθυνοι για το φιλτράρισμα των πλεοναζόντων υγρών και των παραπροϊόντων από την αιματική κυκλοφορία. Αυτά τα παραπροϊόντα ύστερα απεκκρίνονται μέσω των …

5Οξεία νεφρική ανεπάρκεια

Τι είναι η οξεία νεφρική ανεπάρκεια; Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια συμβαίνει όταν οι νεφροί ξαφνικά χάνουν την ικανότητα να απομακρύνουν άλατα, υγρά και παραπροϊόντα από το αίμα. Με άλλα λόγια, …

6Λευχαιμία εκ τριχωτών κυττάρων

Τι είναι η λευχαιμία εκ τριχωτών κυττάρων; Η λευχαιμία εκ τριχωτών κυττάρων (HCL) είναι ένας σπάνιος τύπος καρκίνου του αίματος και του μυελού των οστών που επηρεάζει τα Β-λεμφοκύτταρα (κύτταρα …

7Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη

Τι είναι η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη; Η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (DIC) είναι μία σπάνια, απειλητική για τη ζωή πάθηση. Στα πρώιμα στάδια της νόσου, η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη προκαλεί τον …

8Οξεία μυελογενής λευχαιμία

Τι είναι η οξεία μυελογενής λευχαιμία; Η οξεία μυελογενής λευχαιμία (AML) είναι ένας καρκίνος του αίματος και του νωτιαίου μυελού. Συγκεκριμένα, επηρεάζει τα λευκά αιμοσφαίρια προκαλώντας το μη φυσιολογικό σχηματισμό …

9Οξεία λεμφοκυτταρική λευχαιμία

Τι είναι η οξεία λεμφοκυτταρική λευχαιμία; Η οξεία λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ALL) είναι ένας καρκίνος του αίματος και του μυελού των οστών. Στη νόσο αυτή υπάρχει αύξηση ενός τύπου των λευκών …

10Ανεπάρκεια παράγοντα VII

Τι είναι η ανεπάρκεια του παράγοντα VII; Η ανεπάρκεια του παράγοντα VII είναι μία διαταραχή θρόμβωσης του αίματος που προκαλεί υπερβολική ή παρατεταμένη αιμορραγία μετά από ένα τραυματισμό ή χειρουργική …