Ασθένειες καρδιαγγειακού συστήματος

Διαταραχές καρδιακών βαλβίδων

Τι είναι οι διαταραχές καρδιακών βαλβίδων;

Οι διαταραχές καρδιακών βαλβίδων μπορούν να επηρεάσουν οποιαδήποτε από τις βαλβίδες της καρδιάς. Οι βαλβίδες έχουν γλωχίνες που ανοίγουν και κλείνουν σε κάθε χτύπο, επιτρέποντας τη ροή του αίματος μέσω των άνω και των κάτω θαλάμων της καρδιάς, καθώς και στο υπόλοιπο σώμα. Οι άνω θάλαμοι της καρδιάς είναι οι κόλποι και οι κάτω θάλαμοι είναι οι κοιλιές.

Η καρδιά έχει τέσσερις βαλβίδες:

 • Η τριγλώχινα βαλβίδα βρίσκεται μεταξύ του δεξιού κόλπου και της δεξιάς κοιλίας
 • Η πνευμονική βαλβίδα βρίσκεται μεταξύ της δεξιάς κοιλίας και της πνευμονικής αρτηρίας
 • Η μιτροειδής βαλβίδα βρίσκεται μεταξύ του αριστερού κόλπου και της αριστερής κοιλίας
 • Η αορτική βαλβίδα βρίσκεται μεταξύ της αριστερής κοιλίας και της αορτής

Το αίμα ρέει από το δεξιό και τον αριστερό κόλπο μέσω της τριγλώχινας και τις μιτροειδούς βαλβίδας, αντίστοιχα, οι οποίες ανοίγουν για να επιτρέψουν την αιματική ροή στη δεξιά και την αριστερή κοιλία. Αυτές οι βαλβίδες κλείνουν ώστε να παρεμποδίσουν τη ροή πίσω στον κόλπο.

Μόλις οι κοιλίες πληρωθούν με αίμα, αρχίζουν να συστέλλονται εξαναγκάζοντάς την πνευμονική και την αορτική βαλβίδα να ανοίξουν. Το αίμα ύστερα ρέει εντός της πνευμονικής αρτηρίας και της αορτής. Η πνευμονική αρτηρία μεταφέρει αίμα πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα από την καρδιά στους πνεύμονες. Η αορτή, η οποία είναι η μεγαλύτερη αρτηρία του σώματος, μεταφέρει αίμα πλούσιο σε οξυγόνο από την καρδιά στο υπόλοιπο σώμα.

Οι καρδιακές βαλβίδες λειτουργούν ώστε η αιματική ροή να είναι μονόδρομη και να μην υπάρχουν διαρροές. Αν έχετε κάποια διαταραχή των καρδιακών βαλβίδων, η πάσχουσα βαλβίδα δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τη λειτουργία της φυσιολογικά. Αυτό μπορεί να προκαλείται από διαρροή αίματος, που ονομάζεται παλινδρόμηση, στένωση του ανοίγματος της βαλβίδας, ή συνδυασμό παλινδρόμησης και στένωσης.

Κάποια άτομα με βαλβιδική διαταραχή μπορεί να μην έχουν καθόλου συμπτώματα, ενώ άλλα μπορεί να υφίστανται εγκεφαλικό, έμφραγμα και θρόμβωση του αίματος αν η βαλβιδοπάθεια δεν αντιμετωπιστεί.

Τύποι

Ποιοι είναι οι τύποι των διαταραχών των καρδιακών βαλβίδων;

Πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας

Η πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας συμβαίνει όταν η βαλβίδα αυτή δεν κλείνει σωστά επιτρέποντας μερικές φορές στο αίμα να ρέει πίσω στον αριστερό κόλπο.

Τα περισσότερα άτομα με πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας δεν εμφανίζουν συμπτώματα και δεν χρειάζονται θεραπεία. Όμως, τα συμπτώματα που υποδεικνύουν ότι η θεραπεία είναι απαραίτητη περιλαμβάνουν:

Η θεραπεία περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση ή την αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδας.

Διγλώχινα (δίπτυχη) βαλβίδα

Η διγλώχινα, ή δίπτυχη, βαλβίδα συμβαίνει όταν ένα άτομο γεννιέται με μία αορτική βαλβίδα που έχει δύο γλωχίνες αντί για τρεις. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, τα συμπτώματα αυτού του τύπου διαταραχής είναι παρόντα κατά τη γέννηση. Όμως, τα περισσότερα άτομα περνούν δεκαετίες χωρίς να γνωρίζουν ότι πάσχουν από το συγκεκριμένο πρόβλημα. Η βαλβίδα συνήθως είναι σε θέση να λειτουργεί για χρόνια χωρίς να προκαλεί συμπτώματα, επομένως τα περισσότερα άτομα με διγλώχινα αορτική βαλβίδα δεν διαγιγνώσκονται μέχρι την ενήλικη ζωή.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Τα περισσότερα άτομα υποβάλλονται σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης της αορτικής βαλβίδας.

Σύμφωνα με την Κλινική Cleveland, 80% των ατόμων με την εν λόγω βαλβιδοπάθεια θα χρειαστεί να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση είναι ή την αντικατάσταση της βαλβίδας. Αυτό τυπικά συμβαίνει μεταξύ 30 και 50 ετών.

Βαλβιδική στένωση

Η βαλβιδική στένωση συμβαίνει όταν μία βαλβίδα δεν μπορεί να ανοίξει πλήρως, κατά συνέπεια μη επιτρέποντας επαρκή ποσότητα αίματος να περάσει μέσω αυτής. Αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε από τις βαλβίδες της καρδιάς και να προκληθεί από σκλήρυνση ή ακαμψία της βαλβίδας.

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Πόνο στο στήθος
 • Λαχάνιασμα
 • Κόπωση
 • Ζάλη
 • Λιποθυμία

Κάποια άτομα δεν χρειάζονται θεραπεία για τη βαλβιδική στένωση, ενώ άλλα πρέπει να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση για την αντικατάσταση ή την αποκατάσταση της βαλβίδας. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της στένωσης και την ηλικία σας, η βαλβιδοπλαστική, η οποία χρησιμοποιεί ένα μπαλόνι για τη διάνοιξη της βαλβίδας, μπορεί να αποτελεί επιλογή.

Παλινδρόμηση βαλβίδας

Η παλινδρόμηση βαλβίδας συμβαίνει όταν οποιαδήποτε από τις βαλβίδες της καρδιάς δεν κλείνει σωστά, επιτρέποντας τη διαρροή αίματος προς τα πίσω. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Λαχάνιασμα
 • Βήχα
 • Κόπωση
 • Αίσθημα παλμών της καρδιάς
 • Ζαλάδα
 • Οίδημα των άκρων ποδός και των αστραγάλων

Οι επιπτώσεις της παλινδρόμησης βαλβίδας ποικίλουν από άτομο σε άτομο. Κάποιοι απλά χρειάζονται έλεγχο της κατάστασης. Άλλοι απαιτούν φαρμακευτική αγωγή για την πρόληψη της συσσώρευσης υγρού, αλλά υπάρχουν και άτομα που χρειάζονται αντικατάσταση ή αποκατάσταση της βαλβίδας.

Συμπτώματα

Ποια είναι τα συμπτώματα των βαλβιδικών διαταραχών;

Τα συμπτώματα των βαλβιδικών διαταραχών ποικίλλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα της πάθησης. Συνήθως η παρουσία συμπτωμάτων υποδεικνύει ότι η διαταραχή επηρεάζει την αιματική ροή. Πολλά άτομα με ήπιες έως μέτριες διαταραχές δεν βιώνουν συμπτώματα. Ωστόσο οι ενδείξεις και τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

 • Δύσπνοια
 • Αίσθημα παλμών της καρδιάς
 • Κόπωση
 • Πόνος στο στήθος
 • Ζάλη
 • Λιποθυμία
 • Πονοκέφαλο
 • Βήχα
 • Κατακράτηση υγρού, η οποία μπορεί να προκαλεί οίδημα στα κάτω άκρα και την κοιλιακή χώρα
 • Πνευμονικό οίδημα, το οποίο προκαλείται από την συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες

Αίτια

Ποιες είναι οι αιτίες των διαταραχών των καρδιακών βαλβίδων;

Υπάρχουν πολλές αιτίες για τις διαταραχές των καρδιακών βαλβίδων, όπως:

 • Μια συγγενής ανωμαλία
 • Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα, μία φλεγμονή του καρδιακού ιστού
 • Ρευματικός πυρετός, μία φλεγμονώδης νόσος που προκαλείται από λοίμωξη από στρεπτόκοκκο ομάδας Α
 • Αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία, όπως εναποθέσεις ασβεστίου
 • Έμφραγμα
 • Στεφανιαία αρτηριακή νόσος, στένωση και σκλήρυνση των αρτηριών που παρέχουν αίμα στην καρδιά
 • Μυοκαρδιοπάθεια, η οποία περιλαμβάνει εκφυλιστικές αλλαγές στον καρδιακό μυ
 • Σύφιλη, μία σχετικά σπάνια σεξουαλικώς μεταδιδόμενη λοίμωξη
 • Υπέρταση (υψηλή αρτηριακή πίεση)
 • Αορτικό ανεύρυσμα, μη φυσιολογικό οίδημα ή εξόγκωμα στην αορτή
 • Αθηροσκλήρωση (σκλήρυνση των αρτηριών)
 • Μυξωματώδης εκφύλιση, εξασθένηση του συνδετικού ιστού της μιτροειδούς βαλβίδας
 • Λύκος, μία χρόνια αυτοάνοση διαταραχή

Διάγνωση

Πώς διαγιγνώσκονται οι διαταραχές των καρδιακών βαλβίδων;

Αν έχετε συμπτώματα κάποιας διαταραχής των καρδιακών βαλβίδων, ο γιατρός αρχικά θα ακροαστεί την καρδιά σας με ένα στηθοσκόπιο. Θα προσπαθήσει να εντοπίσει ανωμαλίες στον καρδιακό ρυθμό που μπορεί να υποδεικνύουν πρόβλημα στις καρδιακές βαλβίδες. Επίσης, θα ακροαστεί τους πνεύμονές σας για να καθορίσει εάν υπάρχει συσσώρευση υγρού και θα ελέγξει το σώμα σας για συμπτώματα κατακράτησης νερού. Και οι δύο αυτές ενδείξεις υποδεικνύουν πρόβλημα στις καρδιακές βαλβίδες.

Άλλες εξετάσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση των διαταραχών των καρδιακών βαλβίδων περιλαμβάνουν τις εξής:

 • Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μία εξέταση που δείχνει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς. Αυτή η εξέταση χρησιμοποιείται για τον έλεγχο αρρυθμίας.
 • Το ηχοκαρδιογράφημα χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα για τη δημιουργία εικόνας των καρδιακών βαλβίδων και θαλάμων.
 • Ο καρδιακός καθετηριασμός είναι μία άλλη εξέταση που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση των βαλβιδοπαθειών. Πραγματοποιείται με τη χρήση ενός λεπτού σωλήνα (καθετήρα) με μία κάμερα στην άκρη για τη λήψη εικόνων της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. Αυτό θα βοηθήσει το γιατρό να καθορίσει τον τύπο και τη σοβαρότητα της βαλβιδικής διαταραχής.
 • Μία ακτινογραφία θώρακος μπορεί να ζητηθεί για να διαπιστώσει ο γιατρός εάν η καρδιά έχει υποστεί διόγκωση.
 • Η μαγνητική τομογραφία παρέχει μία πιο λεπτομερή εικόνα της καρδιάς. Βοηθά στη διάγνωση και επιτρέπει στο γιατρό να καθορίσει την καλύτερη θεραπεία για την αντιμετώπιση της βαλβιδοπάθειας.
 • Το τεστ κοπώσεως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαπιστώσει ο γιατρός πώς τα συμπτώματά σας επηρεάζονται από τη σωματική εξάντληση. Έτσι θα έχει μία εικόνα της σοβαρότητας της πάθησής σας.

Θεραπεία

Πώς αντιμετωπίζονται οι διαταραχές των καρδιακών βαλβίδων;

Οι θεραπείες για τις διαταραχές των καρδιακών βαλβίδων εξαρτώνται από τη σοβαρότητα της διαταραχής και τα συμπτώματα. Οι περισσότεροι γιατροί αρχικά προτείνουν συντηρητικές θεραπείες, όπως:

 • Διαρκή ιατρική παρακολούθηση
 • Τερματισμό του καπνίσματος, εάν καπνίζετε
 • Υγιεινή διατροφή

Τα φάρμακα που συνήθως συνταγογραφούνται είναι τα ακόλουθα:

 • β-αναστολείς και αναστολείς διαύλου ασβεστίου που βοηθούν στον έλεγχο του καρδιακού ρυθμού και της αιματικής ροής
 • Διουρητικά για τη μείωση της κατακράτησης υγρών
 • Αγγειοδιαστολείς, φάρμακα τα οποία ανοίγουν (διαστέλλουν) τα αιμοφόρα αγγεία

Μπορεί να χρειαστείτε χειρουργική επέμβαση εάν τα συμπτώματά σας εντείνονται σε σοβαρότητα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αποκατάσταση της καρδιακής βαλβίδας χρησιμοποιώντας ένα από τα ακόλουθα:

 • Δικούς σας ιστούς
 • Ζωική βαλβίδα, σε περίπτωση βιολογικής αντικατάστασης βαλβίδας
 • Βαλβίδα από ένα δότη
 • Μηχανική (τεχνητή) βαλβίδα

Η βαλβιδοπλαστική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της στένωσης. Κατά τη βαλβιδοπλαστική, ο γιατρός εισάγει ένα μικρό μπαλόνι στην καρδιά και το φουσκώνει ελαφρώς. Αυτό αυξάνει το μέγεθος του ανοίγματος της βαλβίδας, και ύστερα το μπαλόνι αφαιρείται.

Έκβαση

Ποια είναι η έκβαση για τα άτομα με διαταραχές των καρδιακών βαλβίδων;

Η έκβαση εξαρτάται από τη βαλβιδική διαταραχή που έχετε και πόσο σοβαρή είναι. Κάποιες διαταραχές καρδιακών βαλβίδων απαιτούν ιατρική παρακολούθηση ενώ άλλες χειρουργική επέμβαση.

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αναφορικά με οποιαδήποτε συμπτώματα έχετε και πραγματοποιήστε όλα τα τακτικά τσεκ-απ. Αυτό θα βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών σοβαρών ασθενειών σε αρχικά στάδια.