Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξέταση χολερυθρίνης αίματος (BIL)

Τι είναι η εξέταση χολερυθρίνης αίματος;

Η χολερυθρίνη είναι μία κίτρινη χρωστική που εμπεριέχεται στο αίμα και τα κόπρανα όλων των ανθρώπων. Η εξέταση χολερυθρίνης αίματος καθορίζει τα επίπεδα αυτής της ουσίας στο αίμα.

Μερικές φορές, το ήπαρ δεν μπορεί να επεξεργαστεί τη χολερυθρίνη. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε υπερβολικά αυξημένη συγκέντρωση χολερυθρίνης, απόφραξη ή φλεγμονή του ήπατος.

Όταν το σώμα έχει αυξημένα επίπεδα χολερυθρίνης, το δέρμα και το λευκό των οφθαλμών αρχίζουν να αποκτούν μία κιτρινωπή απόχρωση, μία πάθηση γνωστή ως ίκτερος.

Η εξέταση χολερυθρίνης βοηθά να καθοριστεί αν έχετε κάποια τέτοια πάθηση.

Η χολερυθρίνη παράγεται όταν η αιμοσφαιρίνη στα ερυθρά αιμοσφαίρια καταβολίζεται. Ο καταβολισμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι μία φυσιολογική και απόλυτα υγιής διαδικασία.

Μετά την απελευθέρωση στην αιματική κυκλοφορία, η χολερυθρίνη ταξιδεύει στο ήπαρ. Εκεί επεξεργάζεται, αναμειγνύεται με τη χολή, εκκρίνεται στους χοληφόρους πόρους και αποθηκεύεται στη χοληδόχο κύστη.

Η χολή ύστερα απελευθερώνεται στο λεπτό έντερο όπου βοηθά στην πέψη των λιπών. Τελικά, αποβάλλεται στα κόπρανα.

Η χολερυθρίνη στο ήπαρ είναι συζευγμένη με το γλυκουρονικό οξύ, ένα παράγωγο οξύ της γλυκόζης, και ονομάζεται άμεση χολερυθρίνη. Η χολερυθρίνη που δεν είναι συνδεδεμένη με γλυκουρονικό οξύ ονομάζεται έμμεση χολερυθρίνη. Τόσο η άμεση όσο και η έμμεση χολερυθρίνη στο αίμα ονομάζονται ολική χολερυθρίνη.

Μία πλήρης εξέταση χολερυθρίνης αίματος μετρά την ποσότητα και των τριών επιπέδων χολερυθρίνης: της άμεσης, της έμμεσης και της ολικής.

Τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες τα συμπτώματα που σχετίζονται με υψηλά επίπεδα χολερυθρίνης περιλαμβάνουν ίκτερο (κιτρίνισμα του δέρματος ή των οφθαλμών), κόπωση, κνησμώδες δέρμα, σκουρόχρωμα ούρα και μειωμένη όρεξη.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η εξέταση χολερυθρίνης αίματος;

Εάν η χολερυθρίνη δεν είναι συζευγμένη με το γλυκουρονικό οξύ στο ήπαρ ή δεν απομακρύνεται αποτελεσματικά από την αιματική κυκλοφορία, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη στο ήπαρ.

Η εξέταση χολερυθρίνης αίματος είναι ένας τρόπος ελέγχου ηπατικής βλάβης.

Ο ήπιος νεογνικός ίκτερος μπορεί είτε να οφείλεται σε φυσιολογικές αλλαγές στον μεταβολισμό της χολερυθρίνης είτε να είναι η πρώτη ένδειξη ενός ιατρικού προβλήματος.

Εάν τα επίπεδα χολερυθρίνης στη γέννηση είναι υψηλά, το αίμα του νεογνού θα χρειαστεί να εξεταστεί αρκετές φορές τις πρώτες μέρες, ώστε να παρακολουθείται η ηπατική λειτουργία. Ο ίκτερος σε ένα νεογνό μπορεί να είναι σοβαρός, ακόμη και απειλητικός για τη ζωή, αν δεν αντιμετωπιστεί.

Μία άλλη αιτία υψηλών επιπέδων χολερυθρίνης μπορεί να είναι η καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων με ταχύτερο αριθμό από το φυσιολογικό. Αυτό ονομάζεται αιμόλυση.

Μερικές φορές, η χολερυθρίνη μετράται ως μέρος ενός συνόλου εξετάσεων. Συχνά, η υγεία του ήπατος αξιολογείται με μία ομάδα εξετάσεων που επίσης περιλαμβάνει:

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση χολερυθρίνης αίματος;

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση χολερυθρίνης αίματος;

Δεν θα πρέπει να πιείτε ή να φάτε τίποτα, πέρα από νερό, για 4 ώρες πριν την εξέταση. Μπορείτε να πιείτε τη συνήθη ποσότητα νερού πριν φτάσετε στο εργαστήριο.

Επίσης, μπορεί να χρειαστεί να σταματήσετε τη λήψη ορισμένων φαρμάκων πριν την εξέταση, αλλά μόνο αν σας το συστήσει ο γιατρός σας.

Παραδείγματα φαρμάκων που μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα χολερυθρίνης είναι αντιβιοτικά, όπως η πενικιλίνη G, ηρεμιστικά, όπως η φαινοβαρβιτάλη, διουρητικά, όπως η φουροσεμίδη (Lasix), και φάρμακα για το άσθμα, όπως η θεοφυλλίνη.

Υπάρχουν πολλά άλλα φάρμακα που μπορούν ακόμη να επηρεάσουν τα επίπεδα χολερυθρίνης. Ρωτήστε το γιατρό σας πριν την εξέταση για να διαπιστώσετε αν πρέπει να σταματήσετε ή να συνεχίσετε τη λήψη των φαρμάκων.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέταση χολερυθρίνης αίματος;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Ποια θεωρούνται φυσιολογικά αποτελέσματα για την εξέταση χολερυθρίνης αίματος;

Σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας ή ενήλικες, οι φυσιολογικές τιμές της άμεσης χολερυθρίνης κυμαίνονται από 0 – 0,4 mg/dL. Οι φυσιολογικές τιμές της ολικής χολερυθρίνης κυμαίνονται από 0,3 έως 1,0 mg/dL.

Τα επίπεδα της έμμεσης χολερυθρίνης στην αιματική κυκλοφορία είναι η ολική χολερυθρίνη μείον την άμεση χολερυθρίνη. Βέβαια, οι φυσιολογικές τιμές διαφέρουν από εργαστήριο σε εργαστήριο.

Σε ένα νεογνό, υψηλότερα επίπεδα χολερυθρίνης είναι φυσιολογικά λόγω του στρες του τοκετού. Η φυσιολογική έμμεση χολερυθρίνη πρέπει να είναι κάτω από 5,2 mg/dL μέσα στις πρώτες 24 ώρες από τη γέννηση. Όμως, πολλά νεογνά έχουν ένα είδος ίκτερου και τα επίπεδα χολερυθρίνης αυξάνονται πάνω από 5 mg/dL μέσα στις πρώτες μέρες μετά τη γέννηση.

Ποιες είναι οι αιτίες για μη φυσιολογικά αποτελέσματα χολερυθρίνης αίματος;

Ο γιατρός θα πραγματοποιήσει περαιτέρω εξετάσεις ή υπερηχογράφημα αν εντοπιστούν υψηλά επίπεδα χολερυθρίνης στο αίμα. Σε έναν ενήλικα, η υψηλή χολερυθρίνη μπορεί να οφείλεται σε προβλήματα του ήπατος, των χοληφόρων πόρων και της χοληδόχου κύστης. Παραδείγματα είναι τα εξής:

Τα υψηλά επίπεδα χολερυθρίνης μπορεί να οφείλονται σε πρόβλημα στην αιματική κυκλοφορία και όχι σε πρόβλημα του ήπατος. Ο αυξημένος ρυθμός καταστροφής των ερυθρών αιμοσφαιρίων μπορεί να οφείλεται σε:

 • Αιμολυτική αναιμία. Εμφανίζεται όταν μεγάλος αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων καταστρέφονται λόγω αυτοάνοσης νόσου, γενετικής ανωμαλίας, τοξικότητας φαρμάκων ή λοίμωξης, και το ήπαρ δεν είναι σε θέση να μεταβολίσει την ποσότητα της έμμεσης χολερυθρίνης.
 • Αντιδράσεις από μετάγγιση. Εμφανίζονται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται σε κύτταρα του αίματος που έχουν χορηγηθεί από μετάγγιση.

Νεογνικός ίκτερος

Σε ένα νεογνό, τα υψηλά επίπεδα (συνήθως έμμεσης) χολερυθρίνης και ο ίκτερος μπορεί να αποβούν επικίνδυνα, και προκαλούνται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Υπάρχουν τρεις κοινοί τύποι νεογνικού ίκτερου:

 • Ψυχολογικός ίκτερος: Σε 2 ως 4 μέρες μετά τη γέννηση. Προκαλείται από σύντομη καθυστέρηση στη λειτουργία του ήπατος και συνήθως δεν είναι σοβαρός.
 • Ίκτερος θηλασμού: Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας. Προκαλείται αν το μωρό δεν θηλάζει καλά ή αν δεν υπάρχει επαρκής παροχή γάλακτος από τη μητέρα.
 • Ίκτερος μητρικού γάλακτος: Ύστερα από δύο με τρεις εβδομάδες. Προκαλείται από την επεξεργασία ουσιών στο μητρικό γάλα.

Όλα αυτά μπορούν εύκολα να αντιμετωπιστούν και συνήθως δεν προκαλούν βλάβη όταν λαμβάνεται άμεσα θεραπεία. Κάποιες πιο σοβαρές παθήσεις που μπορούν να προκαλέσουν υψηλά επίπεδα χολερυθρίνης και ίκτερο σε ένα νεογνό είναι οι εξής:

 • Μη φυσιολογικό σχήμα ερυθρών αιμοσφαιρίων, όπως στη δρεπανοκυτταρική αναιμία
 • Ασυμβατότητα ομάδας αίματος μεταξύ του βρέφους και της μητέρας, κάτι που οδηγεί σε έντονη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων του νεογνού, πάθηση γνωστή ως εμβρυϊκή ερυθροβλάστωση
 • Έλλειψη σημαντικών πρωτεϊνών λόγω γενετικών ανωμαλιών
 • Μώλωπες λόγω δύσκολου τοκετού
 • Υψηλά επίπεδα ερυθρών αιμοσφαιρίων λόγω μικρού μεγέθους (αναιμία της προωρότητας)
 • Λοιμώξεις

Μετά την εξέταση

Τι συμβαίνει μετά την εξέταση χολερυθρίνης αίματος;

Εάν οι εξετάσεις αίματος δείξουν μη φυσιολογικά υψηλά επίπεδα χολερυθρίνης, ο γιατρός θα ζητήσει περαιτέρω εξετάσεις για να εντοπίσει την υποκείμενη αιτία.

Μόλις ο γιατρός καθορίσει την αιτία των υψηλών επιπέδων χολερυθρίνης, μπορεί να χρειαστείτε περισσότερες εξετάσεις χολερυθρίνης για να ελέγχεται και να παρακολουθείται η αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Εάν ο γιατρός πιστεύει ότι το ήπαρ ή η χοληδόχος κύστη μπορεί να μη λειτουργούν φυσιολογικά, θα ζητήσει απεικονιστικές εξετάσεις για να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν δομικές ανωμαλίες.

+ 5 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

1. Bilirubin. (2017). labtestsonline.org/understanding/analytes/bilirubin/tab/test

2. Bilirubin, total and direct, neonatal. (n.d.). questdiagnostics.com/testcenter/TestDetail.action?ntc=6631

3. Mayo Clinic Staff. (2014). Infant jaundice. mayoclinic.org/diseases-conditions/infant-jaundice/symptoms-causes/syc-20373865

4. Mayo Clinic Staff. (2018). Bilirubin test. mayoclinic.org/tests-procedures/bilirubin/about/pac-20393041

5. Preud’Homme DL. (2012). Neonatal jaundice. patients.gi.org/topics/neonatal-jaundice/