Τι αισθάνεσαι;

Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξέταση γ-γλουταμυλοτρανσφεράσης (γ-GT)

Τι είναι η εξέταση γ-γλουταμυλοτρανσφεράσης;

Είναι μία εξέταση που μετρά την ποσότητα της γ-γλουταμυλοτρανσφεράσης στο αίμα. Η γ-GT είναι ένα ένζυμο που εντοπίζεται σε όλο το σώμα, κυρίως όμως στο ήπαρ. Όταν το ήπαρ υφίσταται βλάβη, η γ-GT διαρρέει στην αιματική κυκλοφορία. Για αυτό και υψηλά επίπεδα του ενζύμου αποτελούν ένδειξη ηπατικής νόσου ή βλάβης των χοληφόρων πόρων. Η χοληφόροι πόροι μεταφέρουν  τη χολή (ένα υγρό που παράγεται από το ήπαρ και είναι σημαντικό στην πέψη) από και προς το ήπαρ.

Η εξέταση γ-GT δεν μπορεί να διαγνώσει συγκεκριμένη αιτία ηπατικής νόσου. Επομένως συχνά πραγματοποιείται μαζί ή ύστερα από άλλες εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας, όπως εξέταση αλκαλικής φωσφατάσης (ALP). Η αλκαλική φωσφατάση είναι ένας άλλος τύπος ηπατικού ενζύμου που συχνά χρησιμοποιείται στη διάγνωση διαταραχών των οστών και ηπατικών ασθενειών.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η εξέταση γ-γλουταμυλοτρανσφεράσης;

Η εξέταση γ-GT συχνά χρησιμοποιείται:

  • Για τη διάγνωση ηπατικής νόσου
  • Για να διαπιστωθεί εάν η ηπατική βλάβη οφείλεται σε ηπατική νόσο ή διαταραχή των οστών
  • Για τον έλεγχο απόφραξης στους χοληφόρους πόρους
  • Για τον έλεγχο ή την παρακολούθηση διαταραχής χρήσης αλκοόλ

Γιατί χρειάζομαι την εξέταση γ-γλουταμυλοτρανσφεράσης;

Μπορεί να χρειαστείτε την εξέταση γ-GT αν παρουσιάζετε συμπτώματα ηπατικής νόσου, όπως:

Μπορεί επίσης να χρειαστείτε τη συγκεκριμένη εξέταση αν έχετε μη φυσιολογικά αποτελέσματα στην εξέταση αλκαλικής φωσφατάσης ή/και σε άλλες εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας.

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση γ-γλουταμυλοτρανσφεράσης;

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση γ- γλουταμυλοτρανσφεράσης;

Δεν απαιτείται καμία ειδική προετοιμασία.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέταση γ- γλουταμυλοτρανσφεράσης;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Εάν τα αποτελέσματα δείξουν υψηλότερα από το φυσιολογικό επίπεδα γ-GT, αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη ηπατικής νόσου. Η βλάβη μπορεί να οφείλεται σε μία από τις ακόλουθες παθήσεις:

Τα αποτελέσματα της εξέτασης δεν μπορούν να αναδείξουν από ποια πάθηση πάσχετε, όμως βοηθούν να διαπιστωθεί η έκταση της ηπατικής βλάβης. Συνήθως όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα γ-GT τόσο μεγαλύτερη βλάβη έχει υποστεί το ήπαρ.

Εάν τα αποτελέσματα δείξουν χαμηλά ή φυσιολογικά επίπεδα γ-GT, αυτό κατά πάσα πιθανότητα σημαίνει ότι δεν έχετε κάποια ηπατική νόσο.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης γ-GT μπορεί να συγκριθούν και με τα αποτελέσματα της αλκαλικής φωσφατάσης, η οποία χρησιμοποιείται για τη διάγνωση διαταραχών των οστών. Σε συνδυασμό, τα αποτελέσματα μπορεί να αναδείξουν τα ακόλουθα:

  • Υψηλά επίπεδα αλκαλικής φωσφατάσης και υψηλά επίπεδα γ-GT σημαίνει ότι τα συμπτώματά σας είναι πιθανό ότι οφείλονται σε ηπατική διαταραχή και όχι διαταραχή των οστών.
  • Υψηλά επίπεδα αλκαλικής φωσφατάσης και χαμηλά ή φυσιολογικά επίπεδα γ-GT σημαίνει ότι είναι πιθανό να έχετε κάποια διαταραχή των οστών.

Εάν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με την εξέταση γ- γλουταμυλοτρανσφεράσης;

Επιπρόσθετα με την εξέταση αλκαλικής φωσφατάσης, ο γιατρός μπορεί να ζητήσει και άλλες εξετάσεις έλεγχο της ηπατικής λειτουργίας μαζί με την εξέταση γ-GT, όπως:

+ 7 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. ClinLab Navigator [Internet]. ClinLabNavigator; c2020. Gamma Glutamyltransferase; [cited 2020 Apr 23]; [about 2 screens]. Available from: http://www.clinlabnavigator.com/gamma-glutamyltransferase.html

2. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2020. Gamma-Glutamyl Transferase (GGT); [updated 2020 Jan 29; cited 2020 Apr 23]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/gamma-glutamyl-transferase-ggt

3. Mayo Clinic Laboratories [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1995–2020. Test ID: GGT: Gamma-Glutamyltransferase, Serum: Clinical and Interpretive; [cited 2020 Apr 23]; [about 4 screens]. Available from: https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/8677

4. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Blood Tests; [cited 2020 Apr 23]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests

5. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2020. Bile: Overview; [updated 2020 Apr 23; cited 2020 Apr 23]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/bile

6. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2020. Gamma-glutamyl transferase (GGT) blood test: Overview; [updated 2020 Apr 23; cited 2020 Apr 23]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/gamma-glutamyl-transferase-ggt-blood-test

7. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2020. Health Encyclopedia: Gamma-Glutamyl Transpeptidase; [cited 2020 Apr 23]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid=gamma_glutamyl_transpeptidase